چگونه واحد IT را مدیریت کنیم؟!

نرم افزار ITIL مدیریت درخواست

نرم افزار مدیریت خدمات انفورماتیک به منظور مدیریت بهتر خدمات رسانی در واحد IT در سازمانهای بزرگ طراحی شده است و با بهره گیری از استاندارد بین المللی ITIL بطرز شگفت آوری پاسخگویی به درخواست ها را سرعت بخشیده و در راندمان کاری یک سازمان بسیار موثر خواهد بود و اینک ما برای شناخت هرچه بیشتر این نرم افزار به شما، سایت تخصصی ManageEngine را افتتاح کردیم تا بتوانیم گامی ارزشمند در جهت توسعه سطح علمی مدیریت خدمات انفورماتیک داشته باشیم

 

دریافت کاتالوگ نرم افزار                    دریافت کاتالوگ ITIL


توضیحات بیشتر                             توضیحات در مورد نرم افزار ITIL