چگونه واحد IT را مدیریت کنیم؟!

نرم افزار مدیریت خدمات انفورماتیک به منظور مدیریت بهتر خدمات رسانی در واحد IT در سازمانهای بزرگ طراحی شده است و با بهره گیری از استاندارد بین المللی ITIL بطرز شگفت آوری پاسخگویی به درخواست ها را سرعت بخشیده و در راندمان کاری یک سازمان بسیار موثر خواهد بود و اینک ما برای شناخت هرچه […]